ΔΕΗ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΛΕΟΝ ΕΝΕΡΓΟ

Τομέας Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Διεύθυνση Στρατηγικής ΔΕΗ Α.Ε.

ΔΕΗ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

η γνώμη σας μετράει

Το παρόν ερωτηματολόγιο έχει δημιουργηθεί από τον Τομέα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Διεύθυνσης Στρατηγικής της ΔΕΗ. Μέσα από αυτό θα θέλαμε να μάθουμε ποια είναι η δική σας γνώμη για θέματα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και βιώσιμης ανάπτυξης που αφορούν την εταιρεία μας, καθώς και πόσο σημαντικά τα θεωρείτε, ώστε να κρίνετε την επίδοσή της.

Η βιώσιμη ανάπτυξη εξετάζει τη λειτουργία μιας εταιρείας βάσει τριών πυλώνων: της οικονομίας, της κοινωνίας και του περιβάλλοντος. Πρεσβεύει την ισόρροπη στρατηγική ανάπτυξη όλων των λειτουργιών της, σύμφωνα με τους πυλώνες αυτούς, με στόχο τη μελλοντική βιωσιμότητά της. Κάθε πυλώνας σχετίζεται με διαφορετικά θέματα, τα οποία προκύπτουν από τη λειτουργία / παρουσία της εταιρείας (σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο) και επηρεάζουν σε διαφορετικό βαθμό τα ενδιαφερόμενα μέρη της (πελάτες, πολιτεία, ρυθμιστικές αρχές, δημόσιους φορείς, μετόχους, μη κυβερνητικές οργανώσεις, εργαζόμενους, ανταγωνιστές, συνεργάτες, προμηθευτές, εργολάβους, περιφέρειες, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τοπικές κοινωνίες).

Ερώτηση 1η

Σε ποια ομάδα ενδιαφερόμενων μερών της ΔΕΗ ανήκετε;
Επιλέξτε μια από τις επόμενες κατηγορίες. Δεδομένου ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των Ελλήνων είναι και πελάτες της ΔΕΗ, αν έχετε και κάποια άλλη σχέση με τη ΔΕΗ, παρακαλούμε επιλέξτε την αντίστοιχη ομάδα ενδιαφερόμενων μερών στη λίστα που ακολουθεί.

Ερώτηση 2η

Σε ποια περιοχή της Ελλάδας ζείτε / εδρεύετε;
Επιλέξτε μια από τις επόμενες περιοχές.

Ερώτηση 3η

Ποια είναι η σημασία των παρακάτω θεμάτων για τη βιώσιμη ανάπτυξη της ΔΕΗ;
Βιώσιμη ανάπτυξη μιας εταιρείας θεωρείται η οικονομική της ανάπτυξη, η οποία συμβαδίζει με την κάλυψη κοινωνικών αναγκών και το σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον. Η λίστα που ακολουθεί παρουσιάζει τα ουσιώδη θέματα για τη βιώσιμη ανάπτυξη της ΔΕΗ, όπως έχουν αναγνωριστεί από τη Διοίκηση της Εταιρείας. Παρακαλούμε βαθμολογείστε όλα τα θέματα που εμφανίζονται στη λίστα. Έχετε τη δυνατότητα, εφόσον επιθυμείτε, να προσθέσετε και να βαθμολογήσετε ακόμα τρία θέματα.
 •  
  Δεν έχω γνώμη
  Ασήμαντο / Μη σχετικό
  Μικρής Σημασίας
  Μέτριας Σημασίας
  Σημαντικό
  Πολύ Σημαντικό
 • Χρηματοοικονομική θέση / απόδοση Εταιρείας
 • Διαχείριση προμηθειών και εφοδιαστικής αλυσίδας
 • Νέες αγορές και επενδύσεις
 • Ρυθμιστικά θέματα
 • Διαχείριση κινδύνων / κρίσεων
 • Διαχείριση σχέσεων με τις θυγατρικές εταιρείες (ΔΕΔΔΗΕ, ΑΔΜΗΕ, ΔΕΗ Ανανεώσιμες)
 • Διαχείριση νέων συνθηκών ενεργειακής αγοράς (μνημονιακές δεσμεύσεις, target model, τιμές ΝΟΜΕ κ.λπ.)
 • Εταιρική διακυβέρνηση, ηθική και αξίες
 • Υγεία και ασφάλεια εργαζομένων και τρίτων
 • Εργασιακή εξασφάλιση
 • Εκπαίδευση προσωπικού
 • Εργασιακή ανέλιξη / ικανοποίηση
 • Στελέχωση της Εταιρείας
 • Εργασιακή ισότητα
 • Σχέσεις Διοίκησης – εργαζομένων
 • Ικανοποίηση πελατών / διασφάλιση προϊόντος και υπηρεσιών
 • Διαμόρφωση καταναλωτικής συμπεριφοράς πελατών
 • Εξωστρέφεια Εταιρείας / δημόσιες σχέσεις
 • Σχέσεις / διάλογος με τοπικές κοινωνίες
 • Συμμετοχή στη δημόσια πολιτική της Ελλάδας για θέματα ενέργειας
 • Διαχείριση εργολάβων / προμηθευτών
 • Χορηγίες
 • Εταιρικός εθελοντισμός
 • Κλιματική αλλαγή και εκπομπές αερίων / σωματιδίων
 • Σκόνη
 • Θόρυβος
 • Απόβλητα
 • Πρώτες ύλες / καύσιμα / νερό
 • Οικοσύστημα / βιοποικιλότητα
 • Αποκατάσταση θιγμένων εκτάσεων
 • Οπτική / αισθητική όχληση
 • Ενεργειακή απόδοση / νέες τεχνολογίες
 • Προώθηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας